Lista dig

Lista dig hos oss och bli kallad kontinuerligt. För att lista dig och din familj behöver du inte kontakta din nuvarande tandläkare och barn går gratis, precis som vanligt.


  Vad är obstruktiv sömnapné (OSA)?

  OSA är ett allvarligt och relativt vanligt tillstånd. Mer än 1 miljard människor runt om i världen kan ha OSA och upp till 80% av dessa patienter kanske inte behandlas för sin sjukdom. OSA har kopplats till och både ger och förvärrar

  • Högt blodtryck
   • Hjärtsjukdomar med eller utan arytmier
   • Stroke
   • Hjärtsvikt
   • Trafikolyckor
   • Arbetsolyckor
   • Diabetes

  OSA är ett tillstånd där andningen stoppas ofrivilligt under en kortare period under sömnen. Detta beror normalt på att luftvägarna smalnar av i halsen. Perioden när andningen slutar kallas apné eller apnéepisoder.

  Framgångsrik OSA-behandling kan lindra symtomen och minska de långsiktiga hälsoriskerna.

  Hos oss på Mölndals Tandhälsa har vi mer än femton års erfarenheter av att arbeta med denna typ av behandling. Vi har nära samarbete med ett flertal öron-näsa-hals kliniker i Västra Götaland vilket krävs för att behandlingen skall räknas som sjukvård och subventioneras av regionen.  Våra väntetider för att få hjälp till en bättre sömnkvalitet är kort.

  Om du har diagnostiserats med mild eller måttlig obstruktiv sömnapné (OSA), kan SomnoDent®-behandling, som vi använder, vara lika effektiv som CPAP(det är en pump som hjälper till med andningen).

  CPAP är en mycket effektiv behandling för OSA – men bara om den används varje natt.

  Många saker hindrar en god natts sömn med CPAP. Du är ansluten till en slang som kan hindra dig från att vända under natten. CPAP-maskiner kan vara bullriga och hålla dig och din partner vaken. Och det är obekvämt att bära en mask medan du försöker sova.

  Varför ska jag få min sömnapnéskena individanpassad av en tandläkare?

  Det är viktigt att behandla din OSA, en sömnapné skena gjord exakt för att passa dina tänder kan hjälpa dig att få en behaglig nattsömn. Inga masker, inget ljud, ingen slang och ingen enhet att ansluta till. Tala med din läkare eller med oss om SomnoDent skena för att behandla din sömnapné.

  Vi på Mölndals tandhälsa arbetar med SomnoMed som är världsledande inom design och tillverkning av sömnapnéskenor. Sedan starten 2004 har SomnoMed kontinuerligt förbättrat SomnoDent-sortimentet med fokus på att öka komforten och förbättra behandling.