Lista dig

Lista dig hos oss och bli kallad kontinuerligt. För att lista dig och din familj behöver du inte kontakta din nuvarande tandläkare och barn går gratis, precis som vanligt.


  Integritetspolicy

  Denna policy förklarar hur vår klinik MÖNDALS TANDHÄLSA och hemsida MOLNDALSTANDHALSA.SE samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats och är patient hos oss.

  Hur behandlar ni mina personuppgifter?

  Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

  Kontakt

  Som patient hos oss har du möjlighet att kontakta oss via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.
  Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för påminnelse och kontakt. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna kontakt genom att skicka oss ett meddelande.

  Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

  Denna policy gäller de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats och när du är patient hos oss.

  Hur är det med cookies och liknande tekniker?

  En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.
  Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du bokar en tid. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

  Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.
  Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

  Vem delar ni mina uppgifter med?

  Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

  Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server och i marknadsföringssyfte), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Linnétandvårdens räkning i samband med att de utför en tjänst för oss, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

  Ändamål

  Då vi samarbetar med tredje part så vi behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

  Var behandlar vi dina uppgifter?

  Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

  Vilka rättigheter har jag?

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

  Rätt att bli raderad

  Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

  Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

  Rätt till invändning

  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

  Rätt till begränsning

  Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

  Rätt att återkalla samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

  Rätt att lämna klagomål

  Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

  Hur använder du dina rättigheter?

  Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

  Ändringar i denna policy

  Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan Linnetandvarden.se.
  Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

  Vilka är personuppgiftsansvarig?

  Tandläkare Rosbecker Dental AB org nr. 559029-7254 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

  Hur kontaktar du oss?

  Mölndals Tandhälsa har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via info@teamborgrosbecker.se

  Integritetspolicyn uppdaterades senast 202202025